Sofia Vicoveanca – Uratura, Plugusor din Bucovina

November 14, 2015 at 12:15 pm

Plugusor din Bucovina, intitulat de Sofia Vicoveanca. Aceasta se poate folosi si ca Uratura traditionala din bucovina numita Buhai”.