Alexandru Recolciuc – Beau cu prietenii si fratii

Cea mai noua melodie de la Alexandru Recolciuc – Beau cu prietenii si fratii 2017

Compozitor: Gheorghe Banariuc
Orchestra condusă de Cornel Panainte Chisinău
Text Mariana Honceru
Studio Pan Records Chisinau